Välkommen till EnviBAT!

* Gasrening PM2.5
* Värmeåtervinning
* Vattenrening


... EnviBAT - Best Available Technology!

Vi erbjuder högpresterande spjutspetsteknik inom gasrening, värmeåtervinning och vattenrening.

Mer än 35 års erfarenhet inom forskning, utveckling, design och installation ger EnviBat en unik position inom gasreningssegmentet. EnviBat’s produkter har visat sig gång på gång överträffa stränga krav ställda från myndigheter och genom det medverka i att förbättra miljön.

EnviBat erbjuder även utrustning och expertis för att uppgradera befintliga anläggningar vilket ofta ger stora besparingar jämfört med att köpa nytt. Genom flexibel layout design är det nästan alltid möjligt att placera vår utrustning i befintliga anläggningar utan att försämra egenskaperna.

Kombinationen av gasrening och värmeåtervinning ger en mycket renare anläggning som dessutom betalar av sig själv inom en snar framtid.

Kontakta oss nu!

Ta kontakt med oss för mer information!

Senaste Nytt